Monday, 10 February 2014

Ucapan (mumponggol) mudah dalam bahasa Kadazandusun

Kanou minsingilo boros Kadazandusun - Marilah belajar bahasa kadazandusun - Let's learn Kadazandusun language.1. Kopiwosian - hai, hello (for formal)

2. Kopisanangan - hai, hello (for formal and casual)

3. Solokou - berkat dan sejahtera, salam, bless and peace (formal and casual)  

4. Solokou monuka - berkat dan sejahtera kepada yang ditemui, bless and peace for you

5. Solokou sunduan - berkat dan sejahtera kepada rohani yang baik, bless and peace for good soul.

6. Kopiwosian doungosuab - Selamat pagi, good morning. [formal]

7. Kopiwosian dangadau - selamat tengahari, good afternoon. [formal]

8. Kopiwosian sosodopon - selamat petang, good evening [formal]

9. Kopiwosian doungotuong - selamat malam, good night [formal]

10. Osonong kosuabon - selamat pagi (lit: pagi yang baik), good morning (lit: the morning is nice) [casual and friendly]

11. Osonong dangadau - selamat tengahari (lit: tengahari yang baik), good afternoon [casual and friendly]

12. Osonong sosodopon - selamat petang (lit: petang yang baik), good evening [casual and friendly]

13.  Osonong totuong - selamat malam (lit: malam yang baik), good night [casual and friendly]

14. hino ko po - selamat tinggal, goodbye 

15. hino ko no - selamat tinggal juga, goodbye too

16. Kotoluadan - terima kasih, thank you

17. Pounsikou - terima kasih, thank you

18. Kotoluadan au giigina - terima kasih banyak, thank you very much

19. Pounsikou togumu - terima kasih banyak, thank a lot 

20. Nunu abal nu? - awak, apa khabar?, how are you? [formal]

21. Poingkuro-kuro no? - apa khabar?, how its going? [kasual]

22. kuro-kuro no? - apa khabar?, what's up, [casual]

23. Poingkuro habar? - apa khabar? howdy? [casual]

24. nunu/onu habar? - apa khabar?, what's new? [casual]
No comments:

Post a Comment